Jana Mutňanská: Umenie lásky

Život bol, je a bude umením a to isté platí aj o láske. Láske sa musí venovať čas, snaha a energia, pokiaľ od nej chceme dostávať to, po čom túžime. Láska nie je žiaden extrém, je rovnováhou dvoch duší dvoch ľudí, ich fungovanie, je rovnocennosťou na tej najvyššej úrovni. Svoje o tom vie aj Janka Mutňaská, ktorá sa… Continue reading Jana Mutňanská: Umenie lásky